2. Zápis 3. zasedání školské komise

Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Zápis 3. zasedání školské komise

Komise školská

Schvaluje:

  1. zápis ze 3. zasedání školské komise
  2. informaci k bodu č. 3 zápisu – byl vyhotoven zápis z jednání MUDr. Marinova, RNDr. Martince a PaedDr. Drmotové s ředitelem waldorfské školy Ing. Selešim. Pan ředitel bude vyzván, aby předložil koncept přechodu základní školy waldorfská z obecní na soukromou.
Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy