1. Program 4. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Program 4. zasedání školské komise

Komise školská

Schvaluje:

  1. návrh programu 4. zasedání školské komise
  2. účast Mgr. Lucie Vávrové, Ph.D., zastupitelky na jednáních školské komise
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě