1. Program 4. zasedání školské komise

Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Program 4. zasedání školské komise

Komise školská

Schvaluje:

  1. návrh programu 4. zasedání školské komise
  2. účast Mgr. Lucie Vávrové, Ph.D., zastupitelky na jednáních školské komise
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy