6. Areál bývalé základní školy Pod Žvahovem 463 – vyjádření k využití objektu

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Areál bývalé základní školy Pod Žvahovem 463 – vyjádření k využití objektu

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. vyjádření k využití objektu bývalé základní školy Pod Žvahovem 463
Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy