5. Počty dětí ze spádové oblasti bývalé základní školy Pod Žvahovem 463, navštěvujících mateřské školy MČ Praha 5

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Počty dětí ze spádové oblasti bývalé základní školy Pod Žvahovem 463, navštěvujících mateřské školy MČ Praha 5

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. souhrn počtu dětí bydlících ve spádové oblasti bývalé základní školy Pod Žvahovem a navštěvujících mateřské školy MČ Praha 5

Ukládá:

  1. ve spolupráci s ved. OŠK a RNDr. Martincem zajistit průzkum zájmu zákonných zástupců o zřízení 1. a 2. ročníku základní školy a předložit komisi možné návrhy řešení
    Termín plnění: 30. 6. 2011
Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy