3. Žádost o podporu projektu Nová budova pro waldorfskou školu v Jinonicích

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Žádost o podporu projektu Nová budova pro waldorfskou školu v Jinonicích

Komise školská

Nedoporučuje:

  1. RMČ Praha 5 schválit žádost o podporu projektu Nová budova pro waldorfskou školu v Jinonicích Spolku pro založení waldorfské školy v Praze

Ukládá:

  1. ve spolupráci s ved. OŠK předložit žádost o podporu projektu Nová budova pro waldorfskou školu v Jinonicích Spolku pro založení waldorfské školy v Praze Radě MČ Praha 5
    Termín plnění: 15. 2. 2011

Pověřuje:

  1. MUDr. Marinova, RNDr. Martince a PaedDr. Drmotovou jednáním s ředitelem Základní školy waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9 Ing. Selešim
Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy