10. Školské rady základních škol zřizovaných MČ Praha 5 – na stůl

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/10/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Školské rady základních škol zřizovaných MČ Praha 5 – na stůl

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. schválit navržené zástupce z řad zastupitelů do školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5

Ukládá:

  1. ve spolupráci s ved. OŠK předložit navržené zástupce z řad zastupitelů do školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 do Rady MČ Praha 5
    Termín plnění: 22. 2. 2011
Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy