1. Program 3. zasedání školské komise

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Program 3. zasedání školské komise

Komise školská

Schvaluje:

  1. program 3. zasedání školské komise
Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy