18.3.2010 (3)

26/04/2010
Zápis č. 3 zasedání Sociálního výboru konaného dne 18. 3. 2010.
Přítomni: Ing. V. Váchová, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: Mgr. L. Vávrová, PhDr. M. Kudrys, B. Altner, J. Matoušková, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2)   Schválení programu
3)   Tísňová péče
4)   Různé
Jednání zahájila Ing. V. Váchová.
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Mgr. Koričová formou prezentace předvedla vyúčtování přidělených grantů.
Vzhledem k tomu, že se zasedání neúčastnila většina členů, bylo jednání po prezentaci ukončeno.
Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 15.4.2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Rady MČ, Štefánikova 13, 15, Praha 5.
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 18. 3. 2010

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě