9. Zrušení záměru stavby Rezidence Na Zatlance, Praha 5, Smíchov

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/9/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Zrušení záměru stavby Rezidence Na Zatlance, Praha 5, Smíchov

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. nesouhlasit s umístěním stavby “Rezidence Na Zatlance” z důvodu, že zejména objekt A navrhované stavby svojí výškou (římsy a střechy) nerespektuje charakter stávající zástavby a co do objemu nerespektuje urbanistickou koncepci jinak stabilizovaného území, kde je dle platného ÚPn možné pouze zachovat, dotvářet a rehabilitovat stávající urbanistickou strukturu a to bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.

Doporučuje RMČ:

  1. revokovat usnesení č. 6/166/2011 a toto usnesení zrušit

Hlasování 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě