5. Různé

Zasedání konané dne 26. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Různé

Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání “Různého” na příští zasedání KUR

odloženo