2. Casua – Koncepční rozvaha – prezentace

Zasedání konané dne 18. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 10/2/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Casua – Koncepční rozvaha – prezentace

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. předložit materiál spol. Casua IPRU

Hlasování 8/0/1