1. Schválení programu 10. KUR

Zasedání konané dne 18. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 10/1/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Schválení programu 10. KUR

Komise územního rozvoje

Schvaluje:

  1. program 10. zasedání KUR

Hlasování 6/0/0