7. Příručka památkové péče, připomínky k materiálu MHMP OPP

Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Příručka památkové péče, připomínky k materiálu MHMP OPP

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. materiál MHMP OPP, příručka pam. péče

vzato na vědomí