6. Úprava ÚP SÚ HMP č. 1230 v k.ú. Hlubočepy, doplnění, stanovisko k výjimečně přípustnému umístění stavby Zahradní restaurace ve funkční ploše ZMK

Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Úprava ÚP SÚ HMP č. 1230 v k.ú. Hlubočepy, doplnění, stanovisko k výjimečně přípustnému umístění stavby Zahradní restaurace ve funkční ploše ZMK

Komise územního rozvoje

Schvaluje:

  1. úpravu ÚP SÚ HMP č. 1230 v k. ú. Hlubočepy z PS na ZMK a výjimečně přípustné umístění stavby Zahradní restaurace ve funkční ploše ZMK

Hlasování 7/0/0