5. Různé

Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Různé

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. -informace z Úřední desky

vzato na vědomí