4. Casua – Koncepční rozvaha – prezentace map hodnot, problémů a záměrů na území Prahy 5 pro potřeby Metropolitního plánu.

Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Casua – Koncepční rozvaha – prezentace map hodnot, problémů a záměrů na území Prahy 5 pro potřeby Metropolitního plánu.

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. prezentaci map hodnot, problémů a záměrů na území P5 pro potřeby Metropolitního plánu spol. Casua 

vzato na vědomí