3. BD Pod Mlynářkou, doplněná DUR, prezentace

Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

BD Pod Mlynářkou, doplněná DUR, prezentace

Komise územního rozvoje

Nesouhlasí:

  1. s požadovaným návrhem

Doporučuje:

  1. bytový dům snížit o jedno podlaží a nejvyšší podlaží řešit jako ustupující

Žádá:

  1. o dodání stanoviska vlastníka vedlejšího pozemku

Hlasování 7/0/0