4. “Rezidence Erbenova”, DUR

Zasedání konané dne 6. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2014
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Rezidence Erbenova”, DUR

novostavba bytového domu ze 6 terasových objektů, které jsou propojeny podzemními garážemi
Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. vzít na vědomí umístění stavby “Rezidence Erbenova” na pozemku č.parc. 3594/1 v k.ú. Smíchov, dle předložené dok. DUR, dat. 12/2013.

Hlasování: 6/0/0