5. RŮZNÉ

Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 16/5/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

RŮZNÉ

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. – informace z úřední desky

    – informaci o možnostech řešení MÚK Řeporyjská

     

Žádá:

  1. prověřit možnost úrovňového řešení MÚK Řeporyjská (součást stavby 9567 “Radlická radiála”) se zpracovatelem, t.j. se sdružením společností PUDIS a. s., SATRA spol. s r. o., resp. dohodnout prezentaci výše uvedené stavby na následující KUR MČ Praha 5.

Hlasování: 8/0/0