4. Program 16. KUR

Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Program 16. KUR

Komise územního rozvoje

Schvaluje:

  1. program zasedání 16. KUR

Hlasování: 8/0/0