2. “Bytový dům U Klikovky”, studie

Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 16/2/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Bytový dům U Klikovky”, studie

Komise územního rozvoje

Nesouhlasí:

  1. se záměrem “Bytový dům U Klikovky”, dle studie, dat. 09/2013 z důvodu, že záměr stavby nerespektuje převažující charakter zástavby v lokalitě

Hlasování: 8/0/0