2. “Bytový dům U Klikovky”, studie

12/11/2013
Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 16/2/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Bytový dům U Klikovky”, studie

Komise územního rozvoje

Nesouhlasí:

  1. se záměrem “Bytový dům U Klikovky”, dle studie, dat. 09/2013 z důvodu, že záměr stavby nerespektuje převažující charakter zástavby v lokalitě

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě