1. “Poliklinika P5 – Pod Kotlářkou”, ověřovací studie

12/11/2013
Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 16/1/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Poliklinika P5 – Pod Kotlářkou”, ověřovací studie

Komise územního rozvoje

Nesouhlasí:

  1. se záměrem “Poliklinika P5 – Pod Kotlářkou” dle ověřovací studie dat. 09/2013, z důvodu, že není splněn kód míry využití území stanovený ÚPn, tzn. do KPP není započítána plocha podzemních podlaží využitých hlavní funkcí.

Doporučuje:

  1. požádat o odpovídající úpravu míry využití území dle předložené studie.

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě