9. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1189 v k.ú. Motol, “Přístavba bloku “D” hotelu Golf”

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 14/9/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1189 v k.ú. Motol, “Přístavba bloku “D” hotelu Golf”

Úprava míry využití vymezené části území všeobecně smíšeného (SV) z kódu D na kód E
Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s návrhem na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1189 v k. ú. Motol, který spočívá v úpravě míry využití vymezené části území všeobecně smíšeného (SV) z kódu D na kód E, dle předložené studie “Přístavba bloku “D” hotelu Golf”, dat. 05/2013

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě