8. “Nástavba a stavební úpravy BD”, ul. Kováků 7, DUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 14/8/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Nástavba a stavební úpravy BD”, ul. Kováků 7, DUR

umístění vyjímečně přípustné stavby v území OV, kde podíl funkce bydlení je vyšší než 60% z celkové kapacity funkční plochy
Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s umístěním vyjímečně přípustné stavby “Nástavba a stavební úpravy bytového domu ” ul. Kováků 7, v území všeobecně obytném OV s funkcí bydlení v převažujícím podílu z celkové kapacity funkční plochy, na pozemku č.parc. 2856 v k.ú. Smíchov, dle předložené dok. DUR, dat. 06/2013

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě