6. Bytový dům Hlubočepská, studie

Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 14/6/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Bytový dům Hlubočepská, studie

Komise územního rozvoje

Souhlasí:

  1. se záměrem stavby “Bytový dům Hlubočepská”, na pozemku č.parc. 29/1 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené studie dat. 08/2013

Hlasování: 7/0/0