4. Stanovisko k půdním vestavbám a nástavbám v MPZ Smíchov a PPR

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Stanovisko k půdním vestavbám a nástavbám v MPZ Smíchov a PPR

Komise územního rozvoje

Konstatuje:

  1. že v případě půdních nástaveb a vestaveb realizovaných v oblasti Městské památkové zóny Smíchov (resp. v oblasti Pražské památkové rezervace) by mělo být  jako rozhodující bráno stanovisko orgánů památkové péče. MČ Praha 5 by neměla vznášet regulační požadavky nad rámec těchto nároků. Pro posouzení ze strany městské části jako účastníka územního řízení by měla být rozhodující celková kvalita navrženého řešení, soulad s vlastní stavbou i zasazení do struktury území. Nelze obecně zamítat půdní nástavby a vestavby (např. z důvodu tvaru střechy a barvy krytiny). Každý záměr je nutné posuzovat samostatně.

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě