13. “Přestavba a dostavba objektu Řeporyjská 17”, DUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 14/13/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Přestavba a dostavba objektu Řeporyjská 17”, DUR

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s umístěním vyjímečně přípustné stavby “Přestavba a dostavba objektu Řeporyjská 17”, na pozemcích č.parc. 234, 235/1-2 v k.ú. Jinonice, dle předložené dok. DUR, dat. 05/2013, kde podíl funkce administrativní je vyšší než 60% z celkové kapacity funkční plochy

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě