11. “Bytový dům – Hlubočepy”, DUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 14/11/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Bytový dům – Hlubočepy”, DUR

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

 1. nesouhlasit s umístěním stavby “Bytový dům – Hlubočepy”, na pozemcích č.parc. 1562/35-38, 1562/40-42, 1562/44 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené dok. DUR, dat. 11/2012 z důvodu, že

   

  1/ Hmota je příliš velká, působí brutálně a nerespektuje zásady dané vyhláškou pro stavby ve stabilizovaném území (vyhl.č.32/1999 HMP, odst.3, odd.8 ve znění opatření obecné povahyč.6/2009).

  2/ Půdorysné  umístění domu na situaci splňuje pouze formálně “OTPP”,  urbanistická kompozice daného obytného souboru je výrazně narušena a nikoli dotvořena.

  3/ Celkové architektonické pojetí je rozporuplné – vytváří kontrast vůči okolní zástavbě a při  tom se snaží dotvořit tento obytný soubor deskovým domem.

  4/ je nedostatečně vyřešena dopravní přístupnost stavby, včetně přesunu hmot

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě