1. “Různé”

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 14/1/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Různé”

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. –  informaci z ÚD

    –  informaci z VURM

    –  informaci o návrhu zadání změn (momo území MČ Praha 5)

    –  informaci ukončení podávání podnětů na pořízení změny

     

vzato na vědomí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě