8. 2. Program 8. KUR

Zasedání konané dne 15. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/8/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

2. Program 8. KUR

Komise územního rozvoje

Schvaluje:

  1. program zasedání 8. KUR

Hlasování: 7/0/0