6. “Rezidence Erbenova”, studie

Zasedání konané dne 15. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

6. “Rezidence Erbenova”, studie

novostavba bytového domu ze 6 terasových objektů, které jsou propojeny podzemními garážemi
Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání záměru stavby “Rezidence Erbenova” na pozemku č.parc. 3594/1 v k.ú. Smíchov, dle předložené studie dat. 02/2013 na příští jednání KUR

odloženo