4. 7. Parkovací stání V Cibulkách, DSP

Zasedání konané dne 15. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

7. Parkovací stání V Cibulkách, DSP

Komise územního rozvoje

Souhlasí:

  1. s realizací parkovacích stání na pozemku č.parc. 2094/1 k.ú. Košíře dle předložené dokumentace ke stavebnímu povolení “Parkovací stání V Cibulkách”, dat. 03/2013

Ukládá:

  1. Předat stanovisko žadateli, ARI atelier, s.r.o.
    Termín plnění: 13. 6. 2013
Hlasování 7/0/0