2. 4. ÚP SÚ HMP č. U 1150 v k.ú. Košíře

Zasedání konané dne 15. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

4. ÚP SÚ HMP č. U 1150 v k.ú. Košíře

úprava míry využití v území OV z kódu B na E na pozemcích č.parc. 1457, 1458 v k.ú. Košíře
Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání úpravy míry využití v území všeobecně obytném (OV) z kódu B na E na pozemcích č.parc. 1457, 1458 v k.ú. Košíře dle předložené dok. “Bytový dům Jinonická”, dat. 05/2012

odloženo