6. 13. ÚP SÚ HMP č. U 1150 v k.ú. Košíře

20/05/2013
Zasedání konané dne 2. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

13. ÚP SÚ HMP č. U 1150 v k.ú. Košíře

úprava míry využití v území OV z kódu B na E na pozemcích č.parc. 1457, 1458 v k.ú. Košíře
Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání úpravy míry využití v území všeobecně obytném (OV) z kódu B na E na pozemcích č.parc. 1457, 1458 v k.ú. Košíře dle předložené dok. “Bytový dům Jinonická”, dat. 05/2012, napříští jednání KUR

odloženo

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě