17. 3. Dům pro seniory Nad Kavalírkou

20/05/2013
Zasedání konané dne 2. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/17/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

3. Dům pro seniory Nad Kavalírkou

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. revokovat usnesení RMČ Praha 5 č. 19/651/08/2008 ze dne 3.6.2008 a nesouhlasit s umístěním stavby “Dům pro seniory Nad Kavalírkou” dle předložené dok. DUR, dat. 10/2007, upravené dat. 11/2009-03/2013, z důvodu, že  investor nedoložil, že navrhovaná stavba bude plnit funkci domova pro seniory podle zák. č.108/2006 Sb. o sociálních službách, a tedy umístění stavby nerespektuje platný územní plán

Hlasování 8/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě