13. 7. OS Klamovka, DUR

20/05/2013
Zasedání konané dne 2. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/13/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

7. OS Klamovka, DUR

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s umístěním stavby “Obytný soubor Klamovka”na pozemcích č.parc. 4014/1, 4014/2, 4015, k.ú. Smíchov, dle předložené dok. DUR, dat. 04/2013

Ukládá:

  1. zajistit předání stanoviska KUR Radě MČ Praha 5
Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě