8. Různé

Zasedání konané dne 4. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/8/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

8. Různé

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. – informaci z ÚD

    – informaci o návrhu aktualizace č. 1 ZUR

    – informaci o stavbě “Trilobit” v k.ú. hlubočepy, DUR, a žádá předložit digitálně aktuální dok. DUR

Hlasování: 6/0/0