7. Na Zlíchově 251/15, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

Zasedání konané dne 4. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/7/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

7. Na Zlíchově 251/15, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

stanovisko k výjimečně přípustnému umístění funkce bydleni ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60%
Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s výjimečně přípustným umístěním funkce bydleni  ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60% stavby “Na Zlíchově 251/15, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy”, dle předložené studie dat. 03/2013

  2. žádá předložit DUR k projednání v KUR před podáním žádosti o územní rozhodnutí

Ukládá:

  1. zajistit předání stanoviska KUR Radě MČ Praha 5
    Termín plnění: 30. 4. 2013
Hlasování: 6/0/0