6. OS Prokopské údolí

Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

OS Prokopské údolí

Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání umístění výjimečně přípustné obytné stavby OS Prokopské údolí v území všeobecně smíšeném (SV) na pozemku 1235 k.ú. Hlubočepy dle předložené DUR, dat. 10/2012

  2. projednání studie “Rekonstrukce Hlubočepské ulice” dle předložené dokumnetace, dat. 03/2013

Ukládá:

  1. zajistit předání stanoviska KUR Radě MČP5
    Termín plnění: 5. 4. 2013
odloženo