5. Návrh Zadání Územního plánu hl.m. Prahy

20/05/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Návrh Zadání Územního plánu hl.m. Prahy

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. vzít Návrh Zadání Územního plánu hl.m. Prahy na vědomí

Ukládá:

  1. zajistit předání stanoviska RMČ Praha 5
    Termín plnění: 9. 4. 2013
Hlasování 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě