5. Návrh Zadání Územního plánu hl.m. Prahy

Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Návrh Zadání Územního plánu hl.m. Prahy

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. vzít Návrh Zadání Územního plánu hl.m. Prahy na vědomí

Ukládá:

  1. zajistit předání stanoviska RMČ Praha 5
    Termín plnění: 9. 4. 2013
Hlasování 5/0/0