4. “Různé”

Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Různé”

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

 1. – informaci o připravované výstavě “Prokopské údolí”

  – informaci o ČSOB-dostavba

  – informaci o ÚŘ „Dům pro seniory Nad Kavalírkou“

  – informaci o ÚŘ „Výhledy Barrandov“

  – informaci o Podnětech na změnu ÚPn-pokračování

  – informaci o jednání ve věci ÚR stavby “Radlická radiála”

  – informaci z ÚD

Hlasování: 6/0/0