2. Program 5. KUR

Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Program 5. KUR

Komise územního rozvoje

Schvaluje:

  1. program zasedání 5. KUR

Hlasování: 6/0/0