1. Na Zlíchově 251/15, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Na Zlíchově 251/15, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

stanovisko k výjimečně přípustnému umístění funkce bydleni ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60%
Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání výjimečně přípustného umístění funkce bydleni  ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60% stavby “Na Zlíchově 251/15, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy”, dle předložené studie dat. 03/2013

    a žádá doplnit studii o zákres záměru do uliční fronty

odloženo