6. “Dostavba areálu Ital – Auto s.r.o. – 2. etapa” DUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Dostavba areálu Ital – Auto s.r.o. – 2. etapa” DUR

stanovisko k žádosti o prodej pozemků dotčených stavebním záměrem ve správě MČ Praha 5
Komise územního rozvoje

Nesouhlasí:

  1. s umístěním stavby “Dostavba areálu Ital – Auto s.r.o. – 2. etapa” na pozemcích č.parc. 4/1-2, 5, 6/1-2, 489/2, 489/15 v k.ú. Motol dle předložené dok. DUR, dat. 04/2012 z důvodu nerespetování majetkoprávních vztahů

    KUR nepovažuje prodej pozemků za veřejný zájem.

Hlasování 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě