5. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1097 k.ú. Hlubočepy

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1097 k.ú. Hlubočepy

úprava míry využití území čistě obytného (OB) z kódu A na kód C za účelem výstavby bazénu u RD na pozemcích č.parc. 1040/147, 1055/1, 1055/2 v k.ú. Hlubočepy
Komise územního rozvoje

Souhlasí:

  1. s úpravou směrné části ÚPn č. U 10140 v k.ú. Hlubočepy spočívající v úpravě míry využití území čistě obytného (OB) z kódu A na kód C  na pozemcích č.parc. 1040/147, 1055/1, 1055/2  dle předložené dokumentace “Novostavba objektu s bazénem”, dat. 10/2010, za podmínky kompenzace úbytku zeleněna rostlém terénu na ploše střechy bazénu

Ukládá:

  1. zajistit předání stanoviska Radě MČ Praha 5
    Termín plnění: 30. 3. 2013
Hlasování 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě