3. Podněty na pořízení změn ÚPn

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Podněty na pořízení změn ÚPn

Komise územního rozvoje

Odkládá:

 1. projednání podnětů na pořízení změn ÚPn poř.č.

  P 003/Nad Mrázovkou, P 008/Park Barrandov 

  na příští jednání KUR

Ukládá:

 1. zajistit doplnění a projednání návrhů zadání změn ÚPn poř. č.
  P 003/Nad Mrázovkou, P 008/Park Barrandov

  Termín plnění: 21. 3. 2013

Doporučuje:

 1. RMČ Praha 5 schválit podněty na pořízení změn ÚPn poř.č.

  P 004/Jinonická, P 005/Za Knotkem, P 006/Pod Klukovicemi, P 007/Křížová

Ukládá:

 1. zajistit předání stanoviska KUR k podnětům na změnu ÚPn poř. č. 
  P 004/Jinonická, P 005/Za Knotkem, P 006/Pod Klukovicemi,
  P 007/Křížová Radě MČ Praha 5
  Termín plnění: 30. 3. 2013
Hlasování:6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě