5. 4. Návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1097 v k.ú. Hlubočepy

Zasedání konané dne 21. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

4. Návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1097 v k.ú. Hlubočepy

Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1097 v k.ú. Hlubočepy na příští zasedání KUR

Hlasování: 6/0/0