4. 5. RŮZNÉ

Zasedání konané dne 21. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

5. RŮZNÉ

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. informaci o postupu přípravy a projednání Návrhu zadání MUP

  2. informaci o přípravě rekonstrukce TT Nádražní-Na Zlíchově

  3. informaci o ÚŘ staveb “Dům pro seniory Nad Kavalírkou”, a “Výhledy Barrandov”.

    Projednání se odkládá do doplnění podkladů

  4. informaci z úřední desky

Hlasování 7/0/0