3. “Mozartova Brána”, změna DUR

Zasedání konané dne 21. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

3. “Mozartova Brána”, změna DUR

změna UR stavby “Hotel Mozart, která spočívá ve změně funkčního využití na hotel a administrativu
Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání stavby “Mozartova Brána” na pozemcich 2828, 2829, 2830 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené dokumentace DUR, dat. 12/2012.

  2. KUR žádá doložit stanoviska dotčených orgánů.

Hlasování: 6/0/0