2. Program 3. KUR

Zasedání konané dne 21. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

2. Program 3. KUR

Komise územního rozvoje

Schvaluje:

  1. program zasedání 3. KUR

Hlasování: 6/0/0